ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุน

  

NO.

CUSTOMER NAME

NO.

CUSTOMER NAME

1

Fujikura Group & Subsidiaries

2

Konsei (Thailand) Co., Ltd

3

Sumiko Leadframe (Thailand)

4

M.C Aluminium (Korat) Co., Ltd.

5

Tomen Enterprise(Bangkok)

6

Koryo (Thailand) Co., Ltd. 

7

Wave Crest (Thailand

8

Stamford Sport Wheels Co., Ltd.

9

Dainichi Color (Thailand)

10

United Sea Co., Ltd.   

11

Nishiyama Industries (Thailand)

12

Yamato Foundry Co., Ltd.

13

DenkenTanshi (Thailand) Co., Ltd.

14

Ihara Manufacturing Co., Ltd.

15

Kotobuki Tec (Thailand) Co., Ltd.

16

SUZUKI MOTOR R&D 

17

Donaldson (Thailand) Ltd.

18

Siam Fukoku Co., Ltd. 

19

Swacoo (Thailand) Co., Ltd.

20

Thai Fukoku Co., Ltd.

21

Zen Voce Holdings Pte Ltd.

22

F-Tech MFG. (Thailand) Co., Ltd.

23

GSK Electronc (Thailand) Co., Ltd.

24

Jet Solid Thai Co., Ltd.

25

Power Q and Saving Intania Co., Ltd.

26

Delphi Automotive Systems (Thailand) Ltd.

27

Global Technology Plastic Co., Ltd.

28

YS Tech (Thailand) Co., Ltd.

29

Tree Power Tech Co., Ltd.

30

Yamaichi (Thailand) Co., Ltd.

31

Nippon Steel Bar & CH Wire (Thailand)

32

FIMT Group                       

33

Siam Nippon Steel Logistic Co., Ltd. 

34

MORIROKU (Thailand) Co,. Ltd.    

35

Siam Tinplate Co., Ltd. (Bangkok) (JPN)

36

Tomen (Bangkok) Co,. Ltd.          

37

Siam MTK Co., Ltd. (JPN)

38

KOTOBUKI TEC (THAILAND)   

39

SKJ Metal Induatry Co., Ltd.  (Thailand)

40

Nippon Steel Bar & CH Wire (Thailand)

41

Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel

42

Nippon Steel Trading (Thailand) Co., Ltd.

43

Siam Nippon Logistic Co., Ltd.

44

TSB Bangkok Co., Ltd.

45

Siam Okaya Chemical Co., Ltd.

46

 LUMEN (THAILAND) LTD.

47

Steel Case Manufacturing (Thailand)

48

 YU WON NRT (THAILAND) CO., LTD. 

49

THAI ETHANOLOMINES LTD. 

50

TESCO AQUA CO., LTD. 

51

Thai Ethoxylate Co., Ltd.

52

CTCI (THAILAND) CO., LTD. 

53

TOC Glycol Co., Ltd.

54

SAIM PRECISION COMPONENTS LTD. 

55

PTT Global Chemical Public Co., Ltd.

56

MOTO (ASIA) CO., LTD. 

57

GUDEL LINEGERTEC CO., Ltd.

58

FIREWIRE (THAILAND) CO., LTD. 

59

Maxsoft Presicion (Thailand) Co., Ltd. 

60

YAMATO POLYMER CO., LTD.

61

TANG CHAI HUAD 1988 Co., Ltd.

62

JET (THAILAND) CO., LTD. 

63

THAI TOHKEN THERMO Co. Ltd.

64

SHIN SHIN ELECTRONIC (THAI) CO., LTD.

65

Hemaraj Eastern Industrial Estate Co., Ltd.

66

WKS INDUSTRIES CO., LTD.

67

Eastern Industrial Estate Co., Ltd.

68

BANGKOK SEAFOOD CO., LTD.

69

York Air Conditional & Ref. Co., Ltd.

70

 SG CABLE CO., LTD.

71

Thai German Décor Co., Ltd.

72

ARK ENTERPRISE CO., LTD. 

73

Siam Gypsum Industrial (Saraburi) Co., Ltd.

74

KANSAI RESIN (THAILAND) CO., LTD.

75

Intergraphic Design Co. ,Ltd.

76

FOCUS PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

77

VAROPAKORN PUBLIC CO., LTD. 

78

HOLOTIVE (THAILAND) CO., LTD.

79

THAIMERRY BIO ENERGY CO., LTD. 

80

PCM PROCESSING (THAILAND) LTD.

81

SANTA FACTORY CO., LTD. 

82

THAI ISIX CO., LTD.

83

P2P (THAILAND) CO., LTD. 

84

YAMATO CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.

85

BANGKOK COIL CENTER CO., LTD. 

86

RUWAC ASIA LTD. 

87

REVENUE SCIENCE (THAILAND) CO., LTD. 

88

QDM (THAILAND) CO., LTD

89

OMISE CO., LTD. 

90

SHINNAMPO (THAILAND) CO., LTD.

91

THAI NJR CO., LTD. 

92

ATIKTA (THAILAND) CO., LTD.

93

THAI ZUKIMOTO CO., LTD.

94

KANTOU MAINTENANCE ASIA (THAILAND) CO., LTD.

95

THAI KITRAVEE CO., LTD. 

96

FOCUS PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

97

SKYWAVE TECHNOLOGIES (THAILAND)

98

THAI BRAIN CO., LTD.

99

VENCOREX (THAILAND) CO., LTD.

100

MDI HOME PRODUCTS INDUSTRY CO., LTD.

101

SURUGA (THAILAND) CO., LTD

102

FILLOMATIC GLOBAL INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

103

THAI S.A. CO., LTD.

104

YUFUGOSEI (THAILAND) CO., LTD.

105

KANE-M (THAILAND) CO., LTD. 

106

SATO PRESS KOGYO (THAILAND) CO., LTD.

107

JTCM CO., LTD. 

108

UACJ TRADING (THAILAND) CO., LTD.

109

THAI OBAYASHI CORP., LTD. 

110

INTENSIVE MOULD CO., LTD.

111

MPM TECHNOLOGY (THAILAND) LTD. 

112

SG TECH CO., LTD

113

EVEN POP CO., LTD. 

114

NIKKI (THAILAND) CO., LTD.

115

INTOUCH INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. 

116

THIENSURAT PUBLIC CO., LTD.

117

CHATRBUCHA CO., LTD.

118

SIMAT LABELS (THAILAND) CO., LTD.

119

TORAY HYBRID CORD (THAILAND) CO., LTD.

120 PLAYWITH (THAILAND) CO., LTD.
121 ROBOT SYSTEM CO., LTD.  122  T.T.S.LATEX PRODUCTS CO., LTD. 
123  EGR GROUP SIAM CO., LTD.     

ข่าวสาร APS

 • INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ) AND INTERNATIONAL TRADING
  CENTERS (ITC) >

  国際地域統括本部(International Headquarters: IHQ)(国内/海外の)関連企業へサービスを提供。支援サービス: ‐一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション ‐製品の研究開発 ‐技術支援 ‐マーケティングおよび販 Read More
 • ITC&IHQ (REVENUE) >

  ITC & IHQ (REVENUE) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ การจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ (out-out) โดย สินค้ามิได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดนตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร สินค้าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการถ่ายลำตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง 1. Read More
 • Board Of Investment (BOI) に関するサービス >

  Board Of Investment (BOI) に関するサービス 外国人がタイ国内において仕事をするには、滞在許可証(ビザ)及び労働許可証を取得しなければなりません。 私達は滞在許可証(ビザ)及び労働許可証の申請を被申請者に代わって行います。 ビザの種類の変更、認証の変更についても1年を通して、経験豊富な熟練した職員が徹底して行います。 各種サービス ・各種アドバイス ・Board Of Investment (BOI) セミナーの開催 ・書類作成 ・ Board Of Investment (BOI) Read More
 • BOI投資推奨ゾーン >

  Board Of Investment (BOI) 投資推奨ゾーン Board Of Investment (BOI) は、全国を各県の経済状況や所得、インフラの整備などによって3つのゾーンに分けている。 第1ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットブラカーン、サムットサーコーン 第2ゾーン 首都圏周辺12県 プーケット、カンチャナブリ、チャチンサオ、チョンブリ、ナコンナーヨック、アユタヤ、ラヨン、ラッチャブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン 第3ゾーン 全58県 さらに2つのゾーンに分けられる 36県 Read More
 • 1
 • 2
Join bet365 Poker nad play.